Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GIRO ACCOUNT (CİRO HESABI) NEDİR?


Muhataba ödeme yetkisi anlamına gelen ciro, ciro adilane tahsil etme yetkisi verdiğinden "Çift yetki veren bir havale" olarak tanımlanabilir Ciro, senedin arkasına ve "Alonj" denen poliçeye bağlı bir kâğıda yapılabilir isim belirterek ciro yapılmışsa. "Tam ciro", sadece "ödeyiniz" ibaresi yazılmışsa. "Beyaz ciro" denir Ciroda tarih atmak zorunlu değildir. Ciro kayıtsız ve şartsız yapılır, vadesinden önce ya da sonra ciro yapılabilir. Üzerinde, "Bedeli teminattır" yazan cirolara. "Temlik cirosu". "Bedeli rehindir" yazanlar "Rehin cirosu" ve "Tahsil veya kabz içindir" yazan cirolar ise "Tahsil cirosu" adını alır.