Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GRAFİKLER NEDİR?


İstatistik sonuçlarını gösteren nokta, çizgi ve yüzeylerle resimlere denir. Grafikler sonuçları somut olarak belirtmek suretiyle kolayca anlaşılmalarını sağlar ve böylece vülgarizasyona yardım ederler. Ayrıca rakamlardan açıkça sezilmeyen bazı hususları belli etmeleri dolayısıyle. bilimsel araştırmalarda da bu arada trend ve korelasyon hesaplarında sık sık grafiklere başvurmak gerekir. Başlıca çeşitleri, diyagramlar, kartogramlar (haritalı grafikler), istoreogramlar (mücessem veya üç boyutlu grafikler) ve resimli grafiklerdir.

Almancası : graphische Darstellungen.
Fransızcası : representations graphiques.
İngilizcesi : charts. graphs.