Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GRESHAM KANUNU NEDİR?


Aynı nitelikte olmayan parala tedavüle çıkarıldığında karşılaşılan ahenksizliklere, çok eski çağlardan beri rastlanagelmektedir.

Birinci Darius İran'da ilk altın sikkeleri çıkarttığı vakit, bunların tedavüle sürülmesiyle piyasadan kaybolması bir olmuştur. Hükümdarın alâmetin taşıyan ağırlığı ve ayarı garantili sikkeleri ellerine geçirenler iddihar etmişlerdir. Sağlam para yahu iyi para, piyasada durmamıştır.

Yunan tiyatro yazarlarından Aristophanes, «Kurbağalar» adlı komedisinde, piyasaya yeni çıkartılan (ve muhtemelen ayarı düşük olan) gümüş sikkelerin eskilerini tedavülden dışarı sürdüğünü belirtmiştir.

Oresme ve Copernic de, halkın ayarı ve ağırlığı tam olan sikkeleri iddihar ederek bozuk vasıflıları ödemelerde kullandığını müşahede etmişlerdir.

Ancak iktisat ilmi, piyasaya kalite itibariyle farklı ödeme vasıtaları çıkarıldığında meydana gelen tepkileri Thomas Gresham'm adına tescil etmiştir.

Gresham Kanunu şöyle ifade edilebilir:

«Piyasada değeri ve kalitesi farklı iki ödeme aracı bulunduğu vakit kötü para iyi parayı kovar. Sonunda yalnız kötü para tedavülde kalır. »

Almancası : Greshamsches Gesetz.

Fransızcası : loi de Gresham,

İngilizcesi : Gresham's law.

(Bk; Thomas Gresham, Çift Maden Standardı).