Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GÜDÜMLÜ EKONOMİ NEDİR?


1930 yılından sonra iktisat literatüründe yer almış bir terimdir. Dirijizm yahut güdümlü ekonomi, devletin iktisadî hayatı düzenlemesi gerektiğini savunmuş bir doktrindir. Güdümlü ekonomi. Kapitalizmi reddetmemiş fakat piyasa faaliyetine devlet müdahalesini zarurî saymıştır. Plancılık, güdümlü ekonomi rejimlerinin modern bir örneğidir. Güdümlü ekonomiyi direkt ve dolaylı olarak ikiye ayırmak mümkündür. Devletin fiyatları kontrol altında tutması, kâr hadlerini tayin etmesi, tüketimi kupon sistemine bağlaması, ithalâta kota rejimini uygulaması, döviz tahsislerini bizzat yapması, ham madde dağıtımını düzenlemesi ilh... direkt güdümlü ekonomi tedbirleridir. Vergileri ayarlayarak, reeskont haddini değiştirerek, açık piyasa muamelelerine girişerek, bütçe harcamalarıyla iktisadî hayatı etkileyerek veya gelir politikası izleyerek devletin yatırım ve istihsale yön çizmesi, dolaylı güdümlü ekonomi siyasetine örnek gösterilebilir.

Almancası : gelenkte Wirtschaft, Drigismus.
Fransızcası : économie diriğde, dirigisme.
İngilizcesi : dirigism.
(Bk; plan, açık piyasa muameleleri, reeskont politikası, Denk Bütçe Çarpan Teoremi, açık finansman).