Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HABERLEŞME VERGİSİ NEDİR?


Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksmile ve data ücretlerinin tabi olduğu vergi.