Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HAMMURABİ KANUNLARI NEDİR?


Yaklaşık olarak Milattan 1686 ile 2000 yıl öncesine ait olduğu sanılmaktadır. Metinler, 20. yüzyıl başlangıcında bulunmuştur. Hammurabi Kanunları yahut Hammurabi Kanunu, yalnız tarihin ilk büyük hukuk abidesi değil, devletin ekonomiye ilk müdahale örneği de sayılabilir. O çağa ait ictihatların kodifikasyonu olarak nitelendirilmektedir. Fertlerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerini düzenlemiştir. Borçluyu biraz olsun koruyucu hükümler getirmiştir. Çürük inşaat, mesken fiyatı yahut kirası, miras, ücret ve faiz hakkındaki hükümleri vardır.