Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HARP KAZANÇLARI VERGİSİ NEDİR?


Harbin yarattığı fırsatlardan, iktisadi koşulların değişmesinden yararlanarak bir nevi tesadüf mahsulü ve ani servet sahibi olanların servetleri üzerine konan istisnai bir vergi olup, 1914-1918 harbine iştirak eden devletlerde olduğu gibi bizde de konmuş ve uygulanmıştır.