Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HAS NEDİR?


Osmanlı İmparatorluğunda hakim olan toprak düzenin bir parçası. Yıllık hasılatı yüzbin akçeden fazla olan ve padişaha, şehzadelere , vezirlere ve önemli beylere tahsis edilen topraklar.