Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU NEDİR?


Kontrolör sıfat ve yetkisine sahip bir Başkan ile yeteri kadar Hazine Kontrolörü ve Stajyer Hazine Kontrolöründen oluşan Kurul, doğrudan Müsteşara bağlıdır.

İngilizcesi; Board Of Treasury Controllers