Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İHTİMAL YOĞUNLUĞU FONKSİYONU NEDİR?


Boy ve gelir gibi sürekli tesadüfi değişkenlerin ihtimal bölünmelerine verilen addır. Bu gibi değişkenler sonsuz derecede çok değerler alabileceğinden taksimatı sonsuz derecede küçük düşünmek ve f(x)dx sembolü ile göstermek gerekir. Bundan dolayı münferit birxf değerinin (örneğin tam 170 santim uzunluğunda bir boyun) ihtimalinden bahsedilemez. Bunun yerine a ve b sınırları arasındaki bütün şıkların, yani sembol ile ∫ b f(x) dx a ifadesinin ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir. (Bu ifadede f (x) ³ O olması gerektiği, yani ihtimallerin negatif olamıyacağı kaydedilmektedir.) Bu duruma göre süreksiz niceliklere ait ihtimaller grafikte bir doğru halinde gözükürken sürekli niceliklere ait olanlar birer alan (sütun) halinde tecelli eder. Birbiri ardınca gelen aralıklara ait sütunların toplamı, yani a = - ∞ , b = + ∞ halinde eğri ile X ekseni arasındaki alan'ın yüz ölçümü, yine = 1 olmak lâzım gelir. Almancası : Wahrscheinlichkeitsdichte. Fransızcası : d en s i té de probabilité. İngilizcesi : probability density function. (Bk; İhtimal bölünmesi veya fonksiyonu).