Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

IWW International Workers of the World NEDİR?


Asrımızın başında Amerika Birleşik Devletlerinde A.F.L e rakip olarak kurulmuş bir işçi teşekkülüdür. 1905 yılında American Federation of Labor'dan siyasî görüşleri nedeniyle ayrılan bir kısım sendikacı tarafından Chicago'da kurulan I.W.W, daha ziyade vasıfsız işçileri teşkilâtlandırmayı amaç edinmiştir. Kısa süre içinde maden ocaklarında, ağaç endüstrisinde ve genellikle işçi - işveren ilişkilerinin gergin olduğu alanlarda başarı kazanmış ve üye sayısı aynı yıl 50.000 i bulmuştur. İşçilerin taleplerini dile getirirken militan usullere başvuran I.W.W, özellikle Birinci Dünya Savaşı esnasında halk efkârının husumetini çekmiş ve bu yüzden birçok eyalette kanun dışı ilân edilmiştir. Liderlerinden birçoğu takibata ve ağır hapis cezalarına çarptırılan I.W.W 1913 ten itibaren önemini hırla kaybetmeğe başlamıştır. Bir süre Amerikan işçi hareketinin başında A.F.L'a rakip olarak görülen bu teşkilât siyasî tutum ve anarşizme varan eylemleri sebebiyle başarıya ulaşamamıştır. (Bk; A. F. L., sendikacılık).