Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

IBEC NEDİR?


Milletlerarası iktisadî işbirliği Bankasının kısaltılmış adıdır.

Almancası : Internationale Bank fûr wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Fransızcası : Banque Internationale pour la Coopération Economique.
İngilizcesi : International Bank for Economic Cooperation. (Bk; Milletlerarası İktisadî İşbirliği Bankası).