Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

JESTİYON USULU NEDİR?


Bütçe bir yıllık bir kanun olup, mali dönem sonunda yürülükten kalkar. Ancak, bütçe dönemi son bulduğu halde, geçmiş yıl bütçesiyle ilgili olarak tahsil edilmemiş ya da ödenmemiş gelir ve giderler bulunabilir. Bunların nasıl bir işleme tabi tutulacağı konusu bütçenin kapatılması esasını ortaya çıkarmaktadır. Bütçenin kapatılması Eksersiz (hesap dönemi) ve jestiyon (idare zamanı) olmak üzere iki usule göre yapılmaktadır. İdare zamanı ya da kasa hesabı usulüde denen jestiyon usulünde, gerçekleşen gelir veya gider hesabının içinde bulunan yıl bütçesine kaydedilmesi esastır.