Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

JOINT - STOCK COMPANY NEDİR?


Anglo - Sakson ülkelerinde rastlanan bir aksiyonlu ortaklık türüdür. Bu ortaklıkların aksiyonları, anonim şirketlerde olduğu gibi devredilebilir. Ancak hissedarları, kişisel olarak veya müteselsilen firma borçlarından sorumlu tutulabilmektedirler. (Bk; Joint - Stock Banks).