Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KABUL HADDİ NEDİR?


Ufaklık paralar için bahis konusudur. Borçlu alacaklısına borcunu banknotla ödediğinde, alacaklının bu parayı kabul etme mec­buriyeti vardır. Fakat alacaklı, ödemeyi ufaklık para ile yapan borçlusuna, eğer fiyat yüksek ise, “bu parayı kabul etmiyor”um diyebilir. Kanun ufaklık paralar ile yapılacak borç ödemelerinde maksimum bir miktar kabul etmiştir. 18 Temmuz 1956 tarihli 9361 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6797 numaralı kanun şöyledir. «Madeni paraların kabul haddi iki buçuk ve bir liralıklar ile 25 ve 10 kuruşluklar için itibari değerin 50 misli; 5 ve 1 kuruşluklar için 100 mislidir. Ancak mal sandıklan ve hazinenin veznedarlığını yapan bankalar, herhangi bir miktara bağlı kalmaksızın bu paraları kabule mecburlardır.» Almancası : gesetzliches Zahlungsmitrel. Fransızcası : force libératoire. ingilizcesi : legal tender. (Bk: para arzı).