Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAMBİYO KONTROLÜ NEDİR?


Zayıf paralı ülkelerin serbest döviz rejimini bırakarak döviz alım satımını devlet eliyle yapmaları demektir. Bu şekilde, para değerinin belirli bir seviyede tutulması mümkün olabilmektedir. Ödemeler dengesi devamlı açık veren ülkelerde dövize olan talep fazladır, buna karşılık döviz arzı yetersizdir. Kambiyo kontrolüne başvuran ülkeler, döviz talebini daraltmak ve döviz arzını genişletmek gayesiyle, bütün döviz arzına el koymakta ve döviz taleplerini bizzat kendi karşılamaktadır. Kambiyo kontrolünün tatbik edildiği ülkelerde paranın resmî değeri ile bilfiil sahip olduğu satınalma gücü arasında daima bir fark olduğu görülmektedir. Kambiyo kontrolünü uzun yıllar tatbik etmiş ülkelerde çeşitli güçlükler ortaya çıkmıştır. Devletin döviz talebini kısması ülkede ticarî ve sosyal ihtiyaçların tatmin edilmemesini, yani ülkede iktisadî sıkıntıyı doğurur. Dışarıya döviz kaçırılması ve döviz karaborsası bu ülkelerde olağandır. Kambiyo kontrolü resmî ile özel sektör arasında eşitsizlik yaratır. Resmî ihtiyaçlar ferdin ve piyasanın talebine tercih edilir. Ayrıca kambiyo kontrolü, hatalı ve verimsiz yatırımlara zemin hazırlaması bakımından da sakıncalıdır. Almancası : Devisenkontrolie. Fransızcası : contréle des changes. İngilizcesi : exchange control.