Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAPİTALA yahut CAPITALAT NEDİR?


Kelimesi proletarya'nın karşıtıdır. Bu terim, eskiden kapitalist ekonomi rejimlerini ve kapitalist örgütleri ifade etmek üzere kullanılırdı.