Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAPİTALİST NEDİR?


Büyük sermayelere sahip olanlara ve büyük sermayeleri işletenlere verilen ad'dır. Kapital yahut sermaye kelimelerinin değişik anlamlar taşımasına karşılık, kapitalist sıfatı yalnız para ve sermaye kuvvetini temsil edenlere yakıştırılmış bir sözcüktür. Üretim ve ticaret alanlarında işletilen veya işletilmeye müsait varlıkları ellerinde tutan ve bunların gelirlerinden dolgun pay alan kimseler, kapitalist sayılmaktadır.