Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAPİTALİZASYON ve DAĞITMA NEDİR?


Emeklilik rejimlerinde uygulanan iki ayrı sistemdir. Kapitalizasyon denilen sistemde; Sigortalardakini andıran bir üsul tatbik edilir. Toplanmış aidat, emeklilik süresi gelinceye kadar işletilir, ölüm tazminatı ve emeklilik maaşı, toplanmış kapitalden ve bu kapitalin işletilmesiyle elde edilmiş hasılattan ödenir. Dağıtma denilen sistemde; Halen çalışmakta olanlardan kesilen para, emekliye ayrılmış olanlara ödenir. Kapitalizasyon denilen sistemin kusuru, emekli maaşlarının çok eski yıllara ait ölçülerle düşük seviyede tesbit edilmesidir.