Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAPİTALLEŞTİRİLMİŞ DEĞER NEDİR?


Hesabının nasıl yapıldığı aşağıda gösterilmiştir: Firmanın yıllık kazançları, sermaye faizi olarak itibar edilen bir orana bölünür. Sermaye faizi olarak itibar edilen oran genellikle aktüel faiz haddidir. Ancak geçmiş yıllarda fiilen uygulanmış faiz hadlerinin o dönemlere ait hesaplara esas tutulduğu da vakidir. Meselâ aktüel faiz haddi veya hesaba esas tutulan faiz haddi % 12 ise.. Kazanç miktarı 600 bin lira tutuyorsa.. Kapitalleştirilmiş değer, 5 milyon lira olarak hesaplanacaktır. Almancası : kapitalisierıer Wert. Fransızcası : valeur capitalisée. İngilizcesi : capitalized value.