Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KATMA DEĞER NEDİR?


Satışa arzedilen malın fiyatından bunu üretmek üzere daha önce başka kişiler veya firmalar tarafından yapılmış ara tüketim harcamaları çıkarılınca, kalan farktır.

Katma değer kavramını iktisadî bakımdan çok basit bir örnekle canlandırmak mümkündür. Bir kadının satmak üzere yatak çarşafı takımı işlediğini farzedelim. İşlediği takımın fiyatı ile kullandığı kumaş ve sair malzemeye yaptığı masraf arasındaki fark, katma değerdir. .

Firma faaliyetinin gerçekleştirdiği katma değeri ifade eden formüller, şunlardır:

Katma Değer            = Satışlar — Alımlar

                                     = Ücretler + Kâr + Vergiler.

Bir memlekette, bütün ekonomi birimlerinin mal ve hizmet üretiminde yarattıkları katma değerler toplamı, millî hasılâdır.

Almancası : Wertzuwachs.

Fransızcası : vâleur ajoutee.

İngilizcesi : accretion value.

(Bk;. Katma Değer Vergisi).