Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAYITLI SARMEYE NEDİR?


Bir anonim şirketin kuruluşu aşamasında kararlaştırılan ve ortakların ödemeyi taahhüt ettikleri şirketin sermayesi olarak belirtilen para, şirketin kayıtlı sermayesidir. Bu kayıtlı sermayenin tümü ortaklar tarafından ödenmeyebilir. Kayıtlı sermayenin şirket ortakları tarafından ödenmiş kısmına ödenmiş sermaye denir. Kayıtlı sermaye ile ödenmiş sermaye arasındaki fark ise, ortakların ödemedikleri sermaye miktarıdır. Şirket ortakları bu kısmı ödemeyi taahhüt ederler.