Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KEYNESYEN İKTİSADİ GÖRÜŞ NEDİR?


John Maynard KEYNES'in iktisadi kuramıdır. Wicksell, Bernecer, Kahn'ın çalışmalarından etkilenmiştir. Ona göre Klasik iktisadi ekol talebe yeterince önem vermemiş. Geçici durumlar dışında ekomominin tam istihdahdam da çalıştığını varsaymışlardır. İktisatçımız klasiklerin tersine arza değil "talebe" dikkatleri çekmiştir. Ortaya konan sistemin temel çizgileri şöyledir:

- Devlet özel girişimciye zarar vermeden ekonomiye etkili bir müdahele yapmalıdır
- Ekonomide her talep kendi arzını yaratır
- Ekonomide dengeyi devlet Kamu Hizmetlerini attırıp vergileri azaltarak ayarlar