Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KİLİT PARA NEDİR?


Hâkim ekonomi parasıdır. Kilit paranın azlığı veya istikrarsızlığı, diğer ülkelerin ekonomilerini de etkiliyebilir. Dolar ve sterling devalüasyonlarında görüldüğü gibi.
Almancası : Schlüsselgeld.
Fransızcası : monnaie def.
İngilizcesi : key money.
(Bk; hâkimiyet etkisi, dolar, İngiliz lirası).