Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KIYMETLİ MADEN BORSALARI NEDİR?


Borsa içinde oluşturulacak pazarlarda Hazine Müsteşarlığı tarafından tanımlanan ve standartları belirlenen kıymetli madenlerin açık, düzenli ve serbest rekabet şartları içinde alınıp satılmasını sağlayan, fiyatların tespit ve ilanı işleriyle yetkili ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelikle verilen diğer işleri yapan tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarıdır. İngilizcesi; Precious Metals Exchange