Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KOMPLE YENİ YATIRIM NEDİR?


Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa, bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi bulunmayan yatırımlardır.
İngilizcesi; Full New Investment