Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KONVERSİYON NEDİR?


Devlet borçlarına ait şartların değiştirilmesi anlamına kullanılan bir terimdir. Konversiyon teorik olarak devlet borçlarına ait şartlardan - faiz, vade, dönme şekli gibi - her hangi birini veya bir kaçını değiştirmek anlamını taşımakla beraber, tatbikatta görülen hemen hemen sadece faiz haddinin değiştirilmesidir. Öte yandan, yine teorik olarak faizin hem yukarı, hem aşağıya doğru değiştirilmesi mümkün olduğu halde konversiyon hemen hemen daima faizin aşağıya doğru değiştirilmesi, yâni faiz haddinin düşürülmesi suretıle yapılmaktadır. Faiz haddinin yükseltilmesi suretile konversiyon yalnız bir kere, ikinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda Fransa'da kamu kredisini sağlamlaştırmak maksadile gerçekleştirilmiştir.

Konversiyon devlet borcu miktarını değiştirmeden devlet borcu yükünü azaltma irrikânı sağlayan bir araçtır, ingiltere bu aracı zamanında kullanarak kamu borcu yükünü büyük çapta azaltmak imkânını bulmuştur. Konversiyon, piyasada faiz hadlerinin devlet tahvilleri için ödenen faiz haddinin oldukça altına düştüğü ve kısa zamanda yükselmesinin mümkün görülmediği zamanda uygulanır. Bu hallerde devlet tahvil sahiplerini ya alacaklarının ödenmesini kabul etmek yahut bu tahvilleri, eşit nominal değerde fakat daha düşük faizli yenileriyle değiştirmek arasında tercih yapmaya davet eder. Piyasa şartları, yani sermayelerine daha yüksek bir gelir sağlamak imkânını bulamaması alacaklıları ikinci şıkkı kabule zorlar. Böylece konversiyon, devlet tahvillerinin devlet için daha müsait olan yenileriyle değiştirilmesinden başka bir şey değildir. Bu yüzden bizde konversiyon'a değiştirme anlamına ttahvil» adı da verilir.

Uygulamada konversiyon'un çeşitli şekilleri vardır. Primli, ikramiyeli; toplam faiz yükünü sabit tutup toplam devlet borcunu artıran yâni devlete faizsiz yeni borç sağlayan konversiyonlar vardır.

Konversiyon esas itibarile ihtiyaridir. Yâni alacaklı, parasının kendisine iadesini hatta eski halin aynen devamını isteyebilir. Fakat tatbikatta türlü derecelerde zorunlu konversiyonlar da görülmektedir.

Almancası : Konversion, Konvertierung.

Fransızcası : conversion.

İngilizcesi : conversion.

(Bk: konsolidasyon).