Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KONVERTİBİLİTE REJİMLERİ veya KONVERTİBİLİTE SlSTEMLERİ NEDİR?


Başlıca dört variyantına rastlanmıştır. Altın Sikke Sisteminde, banknotlar talep üzerine merkez bankasında madenî paraya çevrilirdi. Bu üsul, bir perakende konvertibilite sistemi niteliğinde idi. Altın Külçe Sisteminde, banknotlar herbiri birkaç yüz bin lira değerinde külçelere çevrilebilirdi. Bu üsul bir toptan konvertibilite sistemi niteliğinde idi. Konvertibilite mekanizmasına genellkle dış ödemeler ihtiyaçları için başvurulurdu. Altın Kambiyo Sisteminde, banknotlar bir başka temsili paraya çevrilebilirdi. Konvertibilite işlemleri, merkez bankaları ve milletlerarası kuruluşlar arasında cereyan ederdi. Altınsız konvertibilite yahut çok taraflı kliring sisteminde ise döviz alım ve satımı serbesttir. Millî para sabit veya fleksibl kambiyo kurları üzerinden dövize çevrilebilir. Konvertibilite rejimi genel veya kısmî olabilir. Bütün transferleri kapsayan bir konvertibilite sistemi geneldir. İthalât Dış seyahatler, kredi taksitleri veya sermaye hareketleri gibi belirli konulardan bazıları veya birkaç tanesi ile sınırlı konvertibilite rejimleri kısmidir. Almancası : Systeme der Konvertibilitât. Fransızcası : systémes de convertibilité. İngilizcesi : systems of convertibility. (Bk; konvertibilite. Altın Standardı. Altın Sikke Sistemi, Altın Külçe Sistemi, Altın Kambiyo Sistemi).