Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KÜME ÖRNEKLEMESİ NEDİR?


Kamuoyu araştırmalarında genellikle hem basit hem de tesadüfi örneklemeden daha hızlı, kolay ve ucuz olduğu için kullanılan, ana kütleyi kişi kümelerine ayırmayı gerektiren örnekleme türüdür. Popülasyondaki birimlerin çoğunlukla coğrafi kümelerde bulunduğu gerçeğinden yararlanır. Kümeler tesadüfi seçilir ve seçilen kümedeki tüm elemanlar incelenir. Küme örneklemesi en iyi şekilde, her birküme popülasyonun küçük bir kopyası olarak kabul edildiğinde çalışır.
İngilizcesi; Cluster Sampling