Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KÜMÜLATİF YATIRIMLAR TABLOSU NEDİR?


Detaylı Harcamalar Tablosu (Statement of Expenditure Detail) olarak da anılan Kümülatif Yatırımlar Tablosu (KYT) Proje kapsamında yapılan bütün harcamaların detaylı olarak gösterildiği tablodur. KYT ikikısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda yatırımlara göre, ikinci kısımda ise kategorilere göre harcamalar sınıflandırılmaktadır. Her iki ayrım da proje kapsamında yapılan harcamaları göstermektedir. Dolayısıyla her iki ayrımın toplamının bir birine eşit olması gerekmektedir.
İngilizcesi; Statement of Cumulatıve Investments