Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KUPON NEDİR?


Fransızcadaki couper fiilinden gelme bir sözcüktür. Kesilebilir veya kesilmiş, ayrı parça anlamındadır. Bir fabrikanın imal ettiği kumaş topundan kesilerek değişik yerlere ayrı ayrı sevkedilen «tek» parçalar, kupon'dur. Kupon, aynı zamanda tahvillerin faizini ve hisse senetlerinin dividantını almak üzere, senetten kesilerek veya koparılarak tevdi edilen parçadır. Tahvillerin ve hisse senetlerinin kuponları numaralıdır. Tahvillerde, genellikle ödeme tarihi ve ödenecek miktar, kupon üzerinde gösterilir. Tahvil faizi ve hisse senedi temettü, prensip itibarile, kuponsuz ödenmemek gerekir. Kupon, parayı tahsil hakkını veren hukukî belgedir. Kupon, tahsil hakkını veren bir belge olduğundan senetten ayrı tedavül edebilir. Hisse senedi kuponları, dividant ödeme tarihinden önce devredilebilir. Firma kârı ve bu kârdan dağıtılacak miktar henüz belli değilken, hisse senedi kuponu spekülâtif maksatla alınıp satılabilir. Devredilebilecek kuponlar, genellikle yaklaşan tediye dönemine ait bulunur. Çünkü tahvillerde, itfa çekilişinde isabet alarak amorti edilecek senedin ertesi yıllara ait kuponları tamam olmak gerekir. Hisse senetlerinde ise, gelecek döneme ait kupon satıldığı takdirde, borsada satış işlemi yapılamamaktadır. Şirket statüsünde ayrı bir hüküm veya mahkeme kararı yoksa, kuponu tahsil edecek kişinin senedi de ibraz etmesi şart değildir. Kupon sahibi ile senet sahibi aynı kişi olmayabilir ve bu durum kuponun geçerliğine halel getirmez. Hisse senedi ada yazılı olsa bile. kupon bir başka hamile ödenebilir. Bazı banka memurlarının kuponu ödemek için senedi de görmek istemeleri. sermaye piyasası geleneklerine yabancı olmalarından ve bürokratik zihniyet sahibi bulunmalarındandır. Oysa ki, senede kupon konulmuş olmasından maksat, formalitesiz ödeme yapılmasını temindir. Almancası : Coupon, Kupon, Zinsschein (veya) Dividendenschein. Fransızcası : coupon. İngilizcesi : coupon. (Bk; hisse senedi, tahvil).