Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KÜRSÜ SOSYALİSTLERİ NEDİR?


Alman üniversite hocalarının 19. Yüzyıl sonlarına doğru temsil etmiş oldukları bir akımdır. Kürsü Sosyalistlerine ana fikirleri 1872 Eisenach Kongresinde açıklanmıştır. Kürsü Sosyalistlerinin başlıca simaları Gustav Schmoller ve Adolph Wagner'dir. Bu iki ilim adamı aynı zamanda. Alman Tarihçi ekolündendirler. Ancak Kürsü Sosyalizmi akımı içinde, fikirleri birbirine daima paralel olmamıştır. Kürsü Sosyalistleri, gerçek anlamıyla sosyalist değillerdi. Özel mülkiyeti, prensip olarak reddetmiyorlardı. Devletin iktisadî hayatı düzenlemesini ve kontrol altında tutmasını istiyorlardı Devlet müdahalesinin sınırlarını memleketlerin bünyelerine ve yaşanan çağın özelliklerine göre ayarlamak gerekeceğini düşünüyorlardı. Almancası : Kathedersozialisten. Fransızcası : socialistes de la chaire. İngilizcesi : socialists of the chair. (Bk; Gustav Schmoller, Adolph Wagner, Alman Tarihçi Ekolü, Eisenach Kongresi, Lujo Brentano).