Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KUTUPLAŞMA TEORİSİ NEDİR?


İsveçli İktisatçı Gunnar Myrdal tarafından 1959 yılında ortaya atılan “Kutuplaşma Teorisi” (Polarisation Theory), farklı gelişme düzeylerinde bulunan ülkelerin ekonomik entegrasyona gitmeleri durumunda ekonomik entegrasyonun ülkeler arasındaki gelişme farklarını daha da artıracağını ileri sürer. Gelişme farkları bulunan ülkeler arasında serbest mal ve faktör hareketlerine dayanan ekonomik entegrasyona gidilmesi, iki nedenle ülkeler arasındaki gelişme farklarını artırabilir. Bu nedenlerden ilki, göreli olarak daha az gelişmiş olan üye ülkelerdeki sanayilerin gelişmiş üyelerdeki sanayiler ile rekabet edebilecek güce sahip olmamalarıdır. Bu durum, gelişmekte olan üye ülkelerdeki sanayilerin rekabete dayanamayarak ortadan kaybolmasına yol açabilir. Böylece, entegrasyona katılan gelişmekte olan ülkelerdeki sanayileşme çabaları sona erebilir. Farklı gelişme düzeylerinde bulunan ülkeler arasında kurulan ekonomik entegrasyonun gelişme farklarını artırmasının ikinci nedeni, nitelikli emek ve sermaye başta olmak üzere bazı üretim faktörlerinin yüksek gelirler dolayısıyla entegrasyon içindeki gelişmiş ülkelere göç etmeleridir. Nitelikli üretim faktörlerinin gelişmekte olan ülkelerden göç etmesi, bu ülkelerdeki üretim şartlarının ve dolayısıyla ekonomik gelişme hızının olumsuz etkilenmesine yol açacaktır.

İngilizcesi; Polarisation theory