Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KUYRUK TEORİSİ NEDİR?


Ölçek ekonomilerini ilgilendiren ve doğrusal programlama tekniğinin uygulanabileceği konuların bir kısmını kapsamaktadır. Prodüktiviteyi arttırmak, maliyetleri düşürmek ve tıkanıklıkları önlemek üzere hizmetlerin ve üretimin hangi ölçülerle ayarlanması gerektiğini Kuyruk Teorisi izaha çalışmaktadır. Meselâ bir iskelede vapurdan çıkan yolcular, derhal binecek taksi veya otobüs bulamamaktadırlar. Çünkü şoförler o saatte iskeleye gelirlerse yolcu bulacaklarını tahmin etmemektedirler veya gelmekte bir çıkar görmemektedirler. Yahut otobüs işletmesi, vapurların rötarlı varışını hesaba katmaksızın sefer tarifelerini hazırlamaktadır. Bir başka misal: Bir fabrikanın imalâtını nakledecek kamyonlar zamanında gelmemektedir. Mallar fabrika sahasına yığılmakta ve günlerce beklemektedir. Fiyatlar sonsuz esnekliğe sahip olsalardı, arzın tam seyyaliyetle ihtiyaçlara ayak uydurması bahis konusu olabilirdi. Fiyat yükselişi, bir kısım müşterilerin çekilmesini ve diğerlerinin ihtiyaçlarını beklemeksizin tatmin etmelerini kolaylaştırabilirdi. Ancak fiyatlar, fiiliyatta anlık veya çok kısa vadeli talep dalgalanmalarına intibak edememektedirler. Anlık veya çok kısa vadeli talep değişikliklerini ön görebilmek imkânsızlığı, kuyrukların belirmesine çok defa sebep olmaktadır. Kuyruk teorisi, bu arz ve talep ahenksizliklerini giderme çarelerini araştırmaktadır. Matematik tekniğini kullanarak arz ve talebi senkronize edebilmek, bu teorinin amacıdır.
Almancası : Queuetheorie.
İngilizcesi : Queueing Theory.
(Bk; doğrusal programlama, dışsal ekonomiler, içsel ekonomiler, ölçek ekonomileri).