Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LATİN PARA BİRLİĞİ NEDİR?


Çift maden sisteminin aksamasından dolayı, 1865 de Fransa, İsviçre, Belçika ve italya arasında bir para birliğine varmak amscile imzalanan bir anlaşmadır.

Lâtin Para Birliği, gümüşün para mikyası olarak haiz bulunduğu vasıflardan bir kısmını kaldırmış böylece, topal mikyas adı verilen bir sistem ortaya çıkmıştır.

Almancası .: Lateinische Wâhrungsunion.
Fransızcası : Union monâtaire latine.
İngilizcesi : Latin Monetary Union.
(Bk; Çift Metal Sistemi, Skerman Gümüş Kanunu, Topal Ölçek).