Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LASPEYRES FORMÜLÜ NEDİR?


Şöyle yazılır: ∑ qo pi Ri = ____________ ∑ qo po Bu formülde : Ri . gıda maddelerinin perakende fiyatları indeksidir. q0 . indeksin başlangıç yılı tüketim miktarlarıdır. p0 . indeksin başlangıç yılında tüketilen maddelerin fiyat ortalamasıdır. pi . tüketim maddelerinin carî yıl fiyat ortalamasıdır. Paasche ve Laspeyres formülleri arasındaki önemli fark. bunlardan birincisinin carî yıl tüketim miktarlarını, yani qt i dikkate almasıdır. Bu formül, Fransız istatistikçisi ve matematikçisi Etienne Laspeyres'in adını taşımaktadır. (Bk; indeksler. Paasche indeksleri).