Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LEONTlEF in EKONOMETRİK MODELİ NEDİR?


Genel denge sistemleri üzerindeki amprik araştırmalarının sonucudur. Bu araştırmalar, input-output analizine dayanmaktadır. Wassily Leontief, genel denge sistemlerini input-output yaklaşımından incelemeye İkinci Dünya Savaşından önce başlamıştır. Leontief'in Ekonometrik Modeline göre; Ekonomi, simültane doğrusal ilişkiler sistemidir. Output sürecinin beslenmesinde, sürekli olarak ve belirli büyüklüklerde input'lara ihtiyaç vardır. Bu inputlar, daha önceki üretim kademelerinin outputları da olabilir. Bir bütün halindeki üretim sektöründe, inputlar ile outputların birbirine oranını belirten katsayıların sabitliği dolayısıyla, mevcut ve henüz «üretilmemiş = non -produced» çeşitli ilk input maddelerinden ne miktar marnul elde edilebileceğini tahmin imkânı vardır. Üretim hedeflerine göre de, hangi çeşitlerden ne miktarda ilk input maddelerine ihtiyaç duyulacağı da hesaplanabilir. Bu operasyon, çok sayıda sektöre ve bir yıl yahut birçok yıllar esas tutularak uygulanabilir.

Almancası : ökonometrisches Modeli von Leontief.
Fransızcası : modéle économétrique de Leontief.
İngilizcesi : aggregative model of Leontief.
(Bk; Leontief'in input-output analizi, Leontief- Hicks Teoremi, Leontief. input-output).