Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LİKİT AKTİF NEDİR?


Bir işletmenin, herhangi bir belirli amaca tahsis, edilmek suretiyle kullanılışı sınırlanmamış ve işletme yönetiminin harcama ihtiyaçları için kullanabileceği kasasındaki ya da banka hesabındaki parası ile derhal paraya çevrilebilecek hisse senetleri ve tahvillerin tutarından ibaret işletme varlıkları. Bazı hallerde para ve para benzerleri şeklinde elde tutulan bu türlü dönen varlık unsurları, bu terim altında gruplandırılmaktadır. Baz (yazarlar, işletmenin alacaklarını da bu grupta incelemekle birlikte terim, daha ziyade yukardaki daha dar anlamı ile kullanılmaktadır. Terimin alacakları da içine alacak şekilde kullanıldığı hallerde, alacakların ilerde fiilen ve net olarak tahsil edilecek para miktarlarını temsil etmesine dikkat edilmelidir.

Almancası : verfügbare Mittel.
Fransızcası : actif disponible.
İngilizcesi :liquid assets.
(Bk; dönen varlıklar, bilânço).