Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MAHREÇLER KANUNU SAY KANUNU NEDİR?


On Dokuzuncu Yüzyılın başlangıcında ifade edilmiştir.

Mahreçler Kanunu, tanınmış Fransız iktisatçısı Jean-Baptiste Say'indir.

O tarihlerde, Klasik Ekol'ü temsil eden Malthus ve Ricardo, iktisadi gelişmenin geleceğine kötümser bir gözle bakmaktaydılar. Malthus'ün Nüfus Teorisi ve Ricardo'nun Rant Kanunu, iktisadi düşünce üzerinde bunaltıcı ağırlıklarını hissettirmekteydi. Ayrıca, konjonktür buhranlarının uyandırdığı endişeler gitgide yayılmaktaydı. Jean-Baptiste Say, MAHREÇLER KANUNU ile iktisat teorisinde iyimser Akımın kurucusu durumuna geçmiştir.

Mahreç'in Türk Dil Kurumu Sözlüğündeki karşılığı, çıkıt ve çıkak'tır. Jean-Baptiste Say, bu terimi sürüm akıcılığı yahut sürüm olanakları anlamında kullanmıştır.

Mahreçler Kanununun doktrin tarihindeki önemini ortaya koyan, Keynes'tir. John Maynard Keynes. Klasik Ekolü eleştirirken asıl hedef olarak Mahreçler Kanununu almıştır.

Mahreçler Kanununa göre;

HER MAL KENDİ TALEBİNİ DOĞURUR. Çünkü bir malın üreticileri, o işe bağladıkları faktörler karşılığında bir gelir elde ederler. Bu gelir ücret, sermaye faizi, girişimci karı veya toprak rantı olabilir. Tam ve serbest rekabet koşullarında, üretilmiş malın yarattığı gelir, onun maliyetine veya fiyatına eşittir. Bir malı üretenler, aynı zamanda onu ödemeğe yetecek bir satınalma gücü de üretmiş olmaktadırlar. Bu satınalma gücü, o malın veya aynı değerde başka maddelerin talebini beslemeye yeterlidir.

Mal arzının kaynağı üretim, mal talebinin kaynağı gelirdir. Üretim gelire eşit olduğundan, arz ve talep de birbirine eşittir. Ve piyasa dengededir.

Arz ve talep birbirine eşit olunca, mallar satılır ve aşırı üretim durumu bahis konusu olmaz. Faktörler, tam istihdam halinde bulunurlar.

Almancası : Gesetz der Absatzwege.
Fransızcası : loi des débouchés.
İngilizcesi : law of markets. Say's law, Say's identity.
(Bk; Jean-Baptiste Say).