Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MAKRO DİNAMİK NEDİR?


İktisadi etkenlerin zaman içerisinde değiştiğini kabul eden bir analiz şeklidir. Hızlandıran analizini, makro dinamik analize örnek olarak gösterebiliriz.

Keynes'in Genel Teorisinde kurmuş olduğu sistem makro statiktir. Ekonomilerdeki eksik istihdam nedeni, bu modele göre talep yetersizliğidir. Müteşebbislerin veya devletin yatırım harcamalarını artırarak, talebi canlandırıp istihdam ve üretim seviyesini artırmaları mümkündür.

Bununla beraber, yukarıdaki model, yatırımların kapasite artırıcı etkileri ve makro dengenin zaman içerisindeki kararlılık şartları hakkında kesin bir sonuç getirmemektedir.

Harrod ve Domar modelleri, dinamik model yardımıyla, makro dengenin bu eksik yanını tamamlamıştır.

Almancası : Makro - Dynamik.
Fransızcası : macrodynamique.
İngilizcesi : macrodynamics.
(Bk; makro - statik).