Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MAKRO STATİK NEDİR?


Zaman unsurunun rolünü dikkate almaksızın, durumun değişmeksizin kaldığını var sayan bir analiz şeklidir.

Keynes'in milli gelir oluşum analizi, makro statik analize bir örnek teşkil eder.

Zaman faktörünü dikkate atmadan makro değişkenlerdeki hareketlerin etkilerini çözümlemeye çalışan analiz şekline karşılaştırmalı makro statik adı verilir. Örneğin; çarpan analizi bu tip bir analiz şeklidir.

Almancası : Makro-Statik.

Fransızcası : macrostatique.

İngilizcesi : macrostatics.

(Bk; makro dinamik).