Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MAKTU TEMİNAT NEDİR?


Borsa üyeleri tarafından hisse senetleri piyasasında işlem yapabilmek için yatırılması gereken teminatın tüm aracı kuruluşlar için sabit tutar olarak belirlenen kısmıdır.
İngilizcesi ; Fixed Colateral