Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MALİ GÜMRÜKLER NEDİR?


Gümrük vergisinin, devletin gelir ihtiyacını karşılamak maksadile konmasıdır. Mali gümrük vergisinin himayeci gümrük vergisinden ayrıldığı en önemli nokta, birincide varidat sağlamak hedefi ön planda tutulduğu halde, ikincide iç sanayii korumak gayesinin esas alınmasıdır.

Mali gümrükler, esas itibarile vasıtasız vergilerin tam olarak gelişmediği kalkınma halindeki ülkelerde görülmektedir. Böylece, vergileme faaliyeti, kontrolü ve yakalanması kolay olan iktisadi faaliyetlere yöneltilmiş olmaktadır. Zira, gümrüklerden giren emtianın devamlı kontrol altında tutulması, vergi idaresinin henüz tam olgunlaşmadığı geri ekonomilerde de oldukça kolay bir işlem sayılmaktadır.

Mali gümrükler, varidat sağlama hedefine yönelik vergi türü olduğundan, üzerine salınan malın fiyat elastikliğinin oldukça zayıf olması gereklidir. Ancak bu şart gerçekleştiği takdirdedir ki, vergi sebebi ile fiyatı artan malın talebinde önemli miktarda kısıntı meydana gelmez ve böylece devlet varidat sağlamış olur.

Fiyat elastikiyeti zayıf ithal mallarının genellikle lüks sayılabilecek mal olmaları varsayımı altında, mali gümrüklerin, gelir dağılımını düzeltici yönde etkileyen vergiler olduğu kabul edilebilir. Zira, bu varsayım altında, lüks tüketim vergilendirilmiş olmaktadır.

Gümrük vergilerinde, çoğu hallerde mali hedefle iç sanayii koruma hedefi bir arada görülebilir. Bu durumda mali gümrüklerle himayeci gümrükler birbiri ile kaynaşmış durumdadır.

Almancası : Finanzzölle.

Fransızcası : droits de douane fiscaux.

İngilizcesi : customs duties of a fiscal nature.

(Bk; gümrük vergileri, gümrük tarifeleri).