Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MALİ İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ NEDİR?


DIS sisteminde Mali İşbirliği Komitesi, AB ile mali işbirliği kapsamında yapılan çalışmalar ve faaliyetler arasında eşgüdümü ve gerekli uyumu sağlamakla görevli komiteydi. Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcilerinden oluşmaktaydı. Komite’ye, Ulusal Yardım Koordinatörü veya görevlendireceği temsilcisi başkanlık etmete ve Komite’nin sekreterya hizmetleri AB Genel Sekreterliği tarafından yürütülmekteydi.

İngilizcesi; Financial Cooperation Committee