Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MALİ YÖNETİM NEDİR?


Parlamento, bakanlar ve bakanlık yöneticileri gibi karar verici durumundaki mercilerin almış oldukları kararların mali sonuçlarını bilmeleri, istek ve beklentilerinin ne ölçüde yerine geldiği konusunda bilgi sahibi olmalarıdır.
İngilizcesi; FinancialManagement