Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MALİYET ENFLASYONU NEDİR?


Sendikaların kollektif pazarlık düzeni üzerindeki baskısından, vasıtalı vergi yükünün ağırlaşmasından, devalüasyonlardan, faiz haddinin yüksekliğinden, ham madde ve ara malları fiyatlarının zam görmesinden ilh... ileri gelebilir.

Sanayici ve tüccar, maliyetler yükselirken kar marjlarını korumaya çalışmak eğilimindedirler. Bu nedenle maliyet şişkinliği, pahalılığı tahrik edebilir.

Maliyet şişkinliğine, yüksek konjonktürde olduğu gibi, durgunluk safhalarında da rastlanabilmektedir. Yüksek konjonktürde, maliyet şişkinliğinin etkisi, kolaylıkla fiyatlara yansımaktadır. Durgunluk safhalarında ise, maliyet enflasyonunun sonucu, işsizliktir.

Maliyetlerin şişmesi, mücadele edilmesi güç bir enflasyon türüdür. Hükümetler, bazı maddelerin gümrüklerini indirmek yahut kaldırmak, düzenleyici satışlara girişmek, tavan fiyatları koymak, mal ithal etmek, ihracata izin vermemek ve ucuz kredi sağlamak gibi tedbirlerle maliyetlerin kabarmasını durdurmağa çalışsalar bile, enflasyon baskısının bütün ekonomiye yaygın olduğu ortamlarda nadiren sürekli bir başarı sağlayabilmektedirler.

Maliyet enflasyonunun suni karakterde olduğu söylenir. Ancak sendikaların baskısından, hükümet icraatından veya piyasanın iç bünyesinden ileri gelmesi, sonucu değiştirmemektedir. Maliyet enflasyonunun işleyişi, tek yönlüdür. Maliyet kabarıklığı müdahale tedbirlerile sonradan giderilebilse bile, perakende fiyatlarını eski seviyesine indirmek söz konusu olamayacağını tecrübeler göstermektedir.

Maliyet enflasyonu, çok defa, helezon olayına yol açmaktadır.

Helezon başgösterdikten sonra, ekonominin ancak şikayet edilen pahalılıktan daha yüksek bir fiyat düzeyinde genel dengeye kavuşması beklenebilir.

Almancası : Kosteninflation,

Fransızcası : inflation par les coûts. inflation des coûts.

İngilizcesi : cost inflation.

(Bk; enflasyon, talep enflasyonu, helezon).