Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MENKUL DEĞER YATIRIM ORTAKLIKLARI NEDİR?


Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33-34 maddelerine göre düzenlenmişlerdir. Sermaye piyasasına yardımcı kuruluşlardan biridir. Kayıtlı sermaye düzenin benimseyen bu ortaklıklar, menkul kıymetler portföyü işleten anonim şirket statüsündedirler. Bunun dışında ne tür faaliyet yapabilecekleri Maliye Bakanlığının yetkisindedir. Tüzük değişikliklerini dahi Maliye Bakanlığı’nın onayladığı bu ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen değerdeki tutarın üstünde taşınmaz mal edinemezler. Tek başına yatırım yapma bilgi ve becerisine, zamanına sahip olamayan küçük tasarruf sahiplerinin bu ortaklıklar sayesinde diğer birikimcilerle birleşerek, uzman kişilerin denetiminde kollektif yatırım gerçekleştirmeleri mümkün olabilmektedir. Yatırım ortaklıkları sermaye ve yedek akçe toplamlarının yüzde 20 sinden fazlası belirli bir diğer ortaklığın menkul değerlerinde kullanamazlar.