Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MİLLETLERARASI LİKİDİTE NEDİR?


Bir memleketin dış ödemelerde faydalanabileceği satınalma gücüdür.

Milletlerarası likidite'nin unsurları şunlardır:

i) Merkez bankası veya hazine elinde bulunan serbest altın,

ii) Merkez bankasının aktifindeki konvcrtibl dövizler.

iii) Üye memleketlerin Milletlerarası Para Fonundaki kullanılabilir rezervleri.

iv) Özel çekiş hakları.

1970 başlangıcında Demir Perde dışındaki memleketlerin toplam milletlerarası likiditeleri 30 milyar doları aşıyordu. Bu miktarın 39 milyarı altın, 6.7 milyarı Para Fonu rezervleri 3.4 milyarı özel çekiş hakları ve 31 milyarı döviz rezervleri idi.

Almancası : internationale Liquidität.

Fransızcası : liquidités internationales.

İngilizcesi : international liquidity.

(Bk; ödemeler dengesi, özel çekiş haklar;. Milletlerarası Para Fonu).