Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MENKUL KIYMETLER BORSASI NEDİR?


Sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka ve aracı kurumlara saklama ve takas hizmeti veren kuruluştur. Aynı zamanda özel bütçesi ve gelir kaynakları olan özerk nitelikli, tüzel kişiliğe sahip bir mesleki kuruluştur. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB): İMKB hisse senetleri, hazine bonoları ve devlet tahvilleri, gelir ortaklığı sertifikaları, özel sektör tahvilleri, yabancı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları ve uluslararası menkul kıymetlerin alım ve satımının yapılmasını sağlamak amacıyla 26 Aralık 1985 günü kurulmuş olup, 3 Ocak 1986 yılında faaliyete başlamıştır.İMKB Hisse Senetleri Piyasası ve İMKB tahvil ve bono Piyasası olmak üzere iki ana piyasadan oluşmaktadır. İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nda Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar, Yeni Ekonomi Pazarı ve Gözaltı Pazarı olmak üzere 4 sürekli pazar bulunmaktadır. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasını ise Kesin Alım Satım Pazarı, Repo-Ters Repo Pazarı ve Gayrimenkul Sertifikaları Pazarı oluşturmaktadır. Genel olarak bu piyasalarda, hisse senedi, devlet tahvili ve hazine bonosundan meydana gelen, Sermaye Piyasası Kurulunca menkul kıymet olarak kabul edilen ve piyasada ortaklık hakkı ve/veya alacaklılık hakkı veren yatırım araçları işlem görmektedir.

 

(Bk; borsalar tarihi, borsalar, borsa muameleleri, borsa spekülasyonu).