Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MODERN İKTİSATÇILAR NEDİR?


 Prof. Marczewski'nin tasnifine göre beş sınıfa ayrılmaktadır :

i) Rostow gibi tarihçi iktisatçılar,

ii) Haberler gibi klasik geleneklere bağlı genel iktisatla uğraşanlar,

iii) Kindleberger gibi milletlerarası ticaret yahut tarım gibi sınırlı alanlarda ihtisaslaşanlar,

iv) Simon Kuznets gibi istatistikçi iktisatçılar,

v)  Leibenstein veya Tinbergen gibi ekonometriciler

Bu sınıflandırma, bütün iktisatçıları kapsamamaktadır.

Almancası : Klassifizierung der modernen Ökonomen.

Fransızcası: classification des economistes contemporains

İngilizcesi : classification of contemporary economists